Totalizator Sportowy Partnerem Strategicznym obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

Rok 2021 jest rokiem wielkich chwil zarówno dla Totalizatora Sportowego, jak i Zamku Królewskiego. Spółka świętuje 65-lecie swojej działalności, a Zamek – 50-lecie odbudowy. Ten rocznicowy zbieg okoliczności pozwala nam świętować podwójnie #WielkieChwile zarówno dla polskiej kultury, jak i dla klientów Totalizatora Sportowego.

Warto podkreślić, że przedsiębiorstwo miało swój znaczny udział w akcji odbudowy dawnej siedziby polskich królów, poprzez organizowanie w latach 1971-1973 specjalnych zakładów Toto-Lotka (dzisiejsze Lotto), z których cały dochód przeznaczany był na funduszu odbudowy Zamku. Łączna kwota wsparcia wyniosła wówczas 380 mln. Nie bez powodu zatem Totalizator Sportowy został Partnerem Strategicznym 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

– 65-lecie Totalizatora Sportowego oraz 50-lecie odbudowy Zamku to nasze wspólne wielkie chwile. Powstaliśmy 65 lat temu, aby wspierać polski sport, ale nie pozostaliśmy obojętni wobec potrzeby odbudowy dawnej rezydencji królów Polski. W 1971 roku Totalizator Sportowy zorganizował dodatkowe zakłady, z których cały dochód był przeznaczany właśnie na ten cel. Jesteśmy dumni, że każdy grający miał swój wkład w zachowanie tego bezcennego dziedzictwa – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Dziś, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, odbyła się inauguracja jubileuszu 50-lecia jego odbudowy. Data nie jest przypadkowa, ponieważ 26 stycznia 2021 roku nawiązuje do symbolicznej daty pierwszego posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, które odbyło się dokładnie pół wieku temu – 26 stycznia 1971 roku. Obchody jubileuszu zaplanowane zostały na 4 lata, od 2021 do 2024 roku.

Więcej o jubileuszu można przeczytać tu: https://www.zamek-krolewski.pl/historia/jubileusz-odbudowy

Totalizator Sportowy jest największym mecenasem sportu od 65 lat. U podstaw jego istnienia była konsekwentna realizacja misji społecznej – spółka powstała po to, aby wspierać zniszczoną przez wojnę infrastrukturę sportową i tym samym polski sport. Z czasem firma stała się także mecenasem kultury narodowej. We wspieraniu tych dwóch ważnych dla Polaków dziedzin życia społecznego wykorzystuje zarówno środki własne, jak i przekazuje pieniądze z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Co ważne, to wsparcie jest realizowane zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. Od 1994 roku suma dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promocji Kultury wyniosła ponad 15 mld zł. Oprócz wydarzeń, klubów i organizacji sportowych, Totalizator Sportowy angażuje się w szereg projektów kulturalnych, do których należą festiwale, koncerty, muzea, obiekty, a także wydarzenia społeczne. Niezwykle ważne na rzecz polskiej kultury było odsłonięcie w październiku 2004 roku w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach jedynego w Polsce dzieła XVI-wiecznego malarza El Greco – Ekstaza św. Franciszka. Tę perłę malarstwa hiszpańskiego udostępniono szerokiej publiczności dzięki środkom przekazanym przez spółkę na zakup systemu zabezpieczającego obraz. Do listy wspieranych inicjatyw należą także Festiwal „Chopin i jego Europa”, Koncerty Chopinowskie w Łazienkach, Lato z Radiem czy Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Marka LOTTO jest partnerem Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki oraz partnerem strategicznym Muzeum Narodowego w Krakowie; wspiera także Muzeum Powstania Warszawskiego (jako partner obchodów oraz płyty i koncertu „Astronomia poety. Baczyński”) i akcję BohaterOn.

Cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

x

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników serwisu www.wielkiechwile.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako czynności podejmowane w celu stałego rozwoju usług oferowanych za pośrednictwem serwisu www.wielkiechwile.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Serwisu.

x