Rusza „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65” Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Z okazji 65-lecia działalności Totalizator Sportowy – fundator Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej – uruchamia „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65”. Spółka jest inicjatorem i partnerem projektu skierowanego do zdolnych studentów realizujących się w obszarze nowych technologii. Nabór do programu rusza 25 marca 2021 roku. Środki zasilające fundusz stypendialny, który wynosi blisko 1,2 mln zł, będą pozyskiwane ze sprzedaży zdrapki JUBILOTKA, powstałej również w ramach jubileuszowych obchodów spółki.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zaprasza do udziału w programie studentów, którzy posiadają motywację do mierzenia się z nowymi wyzwaniami i rozległą wiedzę w swojej dziedzinie studiów oraz dobre wyniki w nauce. Regulamin przewiduje przyjmowanie zgłoszeń od osób, które mają nie więcej niż 26 lat, ze specjalizacją na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych, np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Kandydaci powinni posiadać średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 i nie mogą pobierać stypendiów od innych podmiotów z wyłączeniem tych ujętych w regulaminie.

Wartość stypendium wyniesie łącznie 18 000 zł brutto. Stypendyści będę je otrzymywać w comiesięcznych transzach w wysokości 1500 zł brutto w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. Całkowita wartość projektu to blisko 1,2 mln zł.

Atutem przy rekrutacji będzie posiadanie osiągnięć w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów, a także otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej. Stypendyści w ramach „Jubileuszowego programu stypendialnego 65 na 65” będą mogli przeznaczyć środki na dalszy rozwój i pogłębianie swoich zainteresowań – m.in. poprzez kursy, zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania, opłaty rekrutacyjne, opłaty konkursowe, zakup podręczników i inne elementy mające wpływ na rozwój stypendysty w jego dziedzinie.

Dla stypendystów przewidziano udział w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych organizowanych przez Totalizator Sportowy oraz Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ponadto 10 wybranych uczestników programu otrzyma ofertę 3-miesięcznego stażu w Totalizatorze Sportowym.

Program jest finansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży zdrapki JUBILOTKA. Ścieralna loteria o tytule nawiązującym do Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego jest dostępna w sprzedaży w punktach LOTTO od 25 marca 2021 roku. Koszt jednego losu wynosi 10 zł, a na graczy czekają wygrane na kwotę aż 23 870 000 zł, w tym dwie główne wygrane w wysokości 465 000 zł.

Szczegółowe informacje o „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”, w tym regulamin, są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl. Wnioski o stypendium można składać wyłącznie drogą elektroniczną w generatorze wniosków dostępnym poprzez stronę www.fundacjalotto.pl/65 w terminie od 25 marca do 30 czerwca 2021 r. włącznie. Przy rejestracji w generatorze wniosków należy wybrać opcję „osoba fizyczna”. Wybrani stypendyści zostaną poinformowani o kwalifikacji do programu w terminie do 31 sierpnia 2021 r., a informacja o przyznanych stypendiach będzie opublikowana na stronie www.fundacjalotto.pl/65.

Jubileusz 65-lecia Totalizatora Sportowego

Od 65 lat przeżywamy #WielkieChwile z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu
i kultury w Polsce, właścicielem marki LOTTO, pod którą od kilkudziesięciu lat spółka oferuje najwyższej jakości gry liczbowe i loterie pieniężne z największymi wygranymi na rynku. W historii Totalizatora Sportowego nie bez znaczenia są liczby: 25 stycznia 65 lat temu Totalizator Sportowy rozpoczął działalność, a w tym roku tego dnia oficjalnie wystartowały jubileuszowe obchody 65-lecia pod hasłem #WielkieChwile; Ambasadorem Jubileuszu został Robert Lewandowski – najlepszy piłkarz świata i jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki nożnej. Od tego dnia wszyscy Polacy mogą także odwiedzać dedykowaną tej wyjątkowej rocznicy stronę internetową www.wielkiechwile.pl; 25 lutego wystartował konkurs na plakat z okazji Jubileuszu 65-lecia spółki, który przypomina artystyczną tradycję polskiej sztuki plakatu, zakorzenionej w Totalizatorze Sportowym od początku jego istnienia. 25 marca – dziś – Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której firma jest fundatorem, uruchomiła „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65”, skierowany do 65 najzdolniejszych studentów, których pasją są nowe technologie. Środki przeznaczone na stypendium będą pochodziły ze sprzedaży jubileuszowej zdrapki JUBILOTKA. Więcej informacji o produkcie na jego stronie.

Cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

x

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników serwisu www.wielkiechwile.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako czynności podejmowane w celu stałego rozwoju usług oferowanych za pośrednictwem serwisu www.wielkiechwile.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Serwisu.

x