Wyłoniono stypendystów Jubileuszowego Programu Stypendialnego 65 na 65 Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie przyznano 65 stypendiów w ramach Jubileuszowego Programu Stypendialnego 65 na 65 prowadzonego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Okazją do uruchomienia programu było 65-lecie działalności fundatora Fundacji LOTTO – Totalizatora Sportowego. Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65 został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Zgodnie z założeniami programu w gronie 65 stypendystów znaleźli się studenci kierunków ścisłych, technicznych czy technologiczno-informatycznych. Laureaci wyróżniają się nie tylko doskonałymi wynikami w nauce, lecz także zaangażowaniem i pasją w poszerzaniu swoich horyzontów. W okresie do września 2022 roku każdy z nich otrzyma w comiesięcznych transzach łącznie 18 000 zł brutto. Środki te mogą być przeznaczone na dalszy rozwój i pogłębianie zainteresowań naukowych – m.in. poprzez kursy, zakup odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania, opłaty rekrutacyjne, konkursowe czy konferencyjne, zakup podręczników i inne elementy mające wpływ na rozwój stypendysty w jego dziedzinie.

- Jako Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego, ale też Przewodniczący Rady Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, z ogromną dumą patrzę na to dzieło stypendialne. Dajemy szansę młodym ludziom, którzy są wizytówką naszego kraju. Dzięki naszemu wsparciu będą budować lepsze jutro dla wszystkich Polaków w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania naukowe. To wspaniała inwestycja w naszą wspólną przyszłość. Trzymam kciuki za wszystkich laureatów! – mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. 

Wcześniej w 2018 roku Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej prowadziła program stypendialny „100 na 100” w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Stypendia trafiły do młodych osób wyróżniających się aktywną postawą społeczną i osiągnięciami w nauce. Warto dodać, że dwoje stypendystów wspieranych w poprzednim programie Fundacji LOTTO zakwalifikowało się również do programu „65 na 65”.

-- Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej już po raz drugi realizuje program stypendialny dla zdolnych studentów. Tym razem okazją do przekazania wsparcia utalentowanej młodzieży jest Jubileusz 65-lecia naszego fundatora, Totalizatora Sportowego. Nasza fundacja znana jest przede wszystkim z działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury, ale współpraca ze światem nauki jest nie mniej ważnym elementem naszej misji. Naocznie przekonaliśmy się o sukcesie poprzedniego programu stypendialnego „100 na 100” i wierzymy, że tego rodzaju działania mają sens. Gratulujemy wszystkim stypendystom – jesteście ogromną inspiracją! – mówi Anna Kukla, Prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Dla stypendystów przewidziano także udział w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych organizowanych przez Totalizator Sportowy oraz Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ponadto 10 wybranych uczestników programu otrzyma ofertę 3-miesięcznego płatnego stażu w Totalizatorze Sportowym. Całkowita wartość programu to 1,7 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat Jubileuszowego Programu Stypendialnego 65 na 65, w tym listę stypendystów, można znaleźć na stronie Fundacji LOTTO.

Cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

x

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników serwisu www.wielkiechwile.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako czynności podejmowane w celu stałego rozwoju usług oferowanych za pośrednictwem serwisu www.wielkiechwile.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Serwisu.

x