Znajdź swoje zdjęcie na fladze

Podaj kod, który otrzymałeś przy zapisywaniu swojego zdjęcia.

 

Wyszukaj
Zapisz zdjęcie

Dołączyłeś swoje zdjęcie do flagi

Brawo. Twoje zdjęcie zostało pomyślnie zapisane i oczekuje na akceptację.

Poniżej znajduje się unikalny kod Twojego zdjęca. Będziesz mógł go wykorzystać do odszukania zdjęcia na fladze.

{{saveImageCode}}

Dodaj swoje zdjęcie na flagę!

Uśmiechnij się, pokaż ducha walki lub swój okrzyk zwycięzcy. Zrób sobie zdjęcie lub wgraj je z dysku i dołącz do naszej wspólnej biało-czerwonej flagi.

Niewłaściwy typ pliku. Dozwolone pliki: jpg, png, pdf
Plik jest za duży. Max. rozmiar to 10MB
Dodaj zdjęcie
Wpisz prawidłowo e-mail
Zaakceptuj regulamin
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
{{error}}
{{successText}}

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz adresu mailowego przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. wykorzystania wizerunku w celu realizacji białoczerwonej flagi kibiców– podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez przesłanie zdjęcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym przypadku jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. realizacji kontaktu ze strony Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym przypadku jako możliwość zapewnienia komunikacji z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przechowywane są:

  1. do momentu wycofania zgody albo
  2. do momentu przedawnienia roszczeń albo
  3. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

8. Wycofanie zgody

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: konkurs@totalizator.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

x

Wyrażam zgodę dla Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na nieodpłatne utrwalenie oraz korzystanie (w tym rozpowszechnianie i publiczne korzystanie) z mojego wizerunku do realizacji biało-czerwonej flagi kibiców w formie cyfrowej oraz materiałów marketingowych, wykorzystujących stworzoną flagę kibiców.

Zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z utrwalonego wizerunku, w pełnym zakresie w celu związanym z realizacją i eksploatacją dostarczonego przeze mnie materiału zdjęciowego dla celów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powyższa zgoda obejmuje wykorzystanie przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przekazanej fotografii i utrwalonego na niej wizerunku w materiałach reklamowych, informacyjnych i promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, obejmujących w szczególności: plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach intranetowych oraz w Internecie (w szczególności na stronie internetowej www.wielkiechwile.pl) , w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i za granicą.

Wizerunek może zostać użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje zestawienie mojego wizerunku z innymi utworami, skracanie, edycję wersji montażowych.

x

Cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

x

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników serwisu www.wielkiechwile.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako czynności podejmowane w celu stałego rozwoju usług oferowanych za pośrednictwem serwisu www.wielkiechwile.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Serwisu.

x